Priser

Her finner du en enkel oversikt over våre faste priser. Husk at priser kan endre seg fra tid til annen og vi anbefaler å kontakte oss direkte dersom du har spørsmål vedrørende priser.

Husk at vi også til en hver tid har gode tilbud og priser på briller, innfatninger, og produkter i butikken.